Избор на книга за деца

Published / by zwonulladm

В избора на книга за дете трябва да се ръководим от няколко съществени момента, а те са в зависимост от възраст, предпочитания и интереси, нужди.

Интересната книгата е добре да е представена така, че да може да става за четиво, както от деца, така и от възрастните, такава е универсалната книга. Тя трябва да е пълноценна на информация и да носи много култура.

Книгата не се износва с времето, тя трябва да съдържа такава културна ценност, че да остава полезна винаги и когато има нужда ние или детето, когато се налага отново да я отворим или прочетем. Такава е книгата, която съхранява магията си независимо от времето и пространството и винаги обогатява нас или децата със съвършенството си.
Continue reading

Книга – прозорец или врата към света

Published / by zwonulladm

Книгата е вид печатно творение, създадено с цел да научава за литературните произведения. Книгата е множество свързани по между си по значение думи и изрази, а визуално тя се състои от голям брои листа свързани с корици.

Книгите се създават от така наречените писатели. Това са творци с литературни познания, много от тях са обикновени хора, които са преживели или научили много от живота и пресъздават всичко под формата на книга, поднесено в увлекателен и забавен вариант за читателите. Книгите се подготвят в печатници, а разпространението им носи наименованието книгоразпространение.

Някога в древни времена, през Античността за да се пишат текстове се е използвала хартия наречена папирус. Тя се е изработвала от палмови листа и се е обработвала по специален начин. По времето на Египтяните книгата се е съхранявала върху друг специален материал, който е бил забранен за простолюдието.
Continue reading